Šī Interneta sludinājumu lapa ir domāta tikai dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu īres un pārdošanas sludinājumiem, un, lai to nodrošinātu, ir veikti noteikti pasākumi.
Tomēr netiek dotas nekādas garantijas, ka apskatāmos sludinājumus ir iesnieguši dzīvokļu īpašnieki (vai personas, kurām ir tiesības noslēgt vienošanās par attiecīgo dzīvokļu izīrēšanu vai pārdošanu), kā arī, ka apskatāmie sludinājumi ir īsti, spēkā esoši, u.tml. info: bezstarpniekiem@yahoo.com